Back to top

Hanse Boats For Sale

Hanse 588
Hanse 588
Charleston, United States
Year
2019
Length
58 ft
17.68 m
$825,000
Hanse 548
Hanse 548
MUGLA, Turkey
Year
2018
Length
53'3 ft
16.22 m
€695,000
Hanse 548
Hanse 548
Auckland, New Zealand
Year
2019
Length
53'3 ft
16.22 m
NZ$1,200,000
Hanse 460
Hanse 460
Annapolis, United States
Year
2022
Length
47'11 ft
14.61 m
$699,000
Hanse 508
Hanse 508
Annapolis, United States
Year
2021
Length
51 ft
15.54 m
$698,000
Hanse 460
Hanse 460
Oxford, United States
Year
2022
Length
46 ft
14.02 m
$695,000
Hanse 508
Hanse 508
Toronto, Canada
Year
2019
Length
51 ft
15.54 m
$690,000
Hanse 588
Hanse 588
Port-Saint-Louis-du-Rhône, France
Year
2018
Length
56'5 ft
17.20 m
€599,000
Hanse 630e
Hanse 630e
Denia, Spain
Year
2008
Length
62'4 ft
19.00 m
€599,000
Hanse 548
Hanse 548
Gulf Harbour, New Zealand
Year
2018
Length
53'3 ft
16.22 m
NZ$1,050,000